Acte utile

Inregistrarea nasterii:


Termenul pentru declararea si inregistrarea nasterii copilului este de 15 zile de la data nasterii. Inregistrarea nasterii copilului se face pe baza declaratiei verbale a oricaruia dintre parinti, prezentandu-se urmatoarele documente:

 • Certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
 • Certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama;
 • Certificatul de casatorie al parintilor copilului, daca sunt casatoriti.

 

Inregistrarea casatoriei:


Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul din viitorii soti. Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte:

 • Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de stare civila al locului de domiciliu al unuia dintre ei;
 • Actul de identitate;
 • Certificatul de nastere în original si în copie;
 • Certificatul medical privind starea sanatatii (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori);
 • Acte, in original si copii, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare sau decesul sotului/sotiei, daca este cazul.

 

Inregistrarea decesului:


Declaratia de deces se face verbal, de catre membrii familiei decedatului, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei. In lipsa familiei, decesul este declarat de catre vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru sanitar din unitatea sanitara unde s-a produs decesul. O data cu declaratia de deces, declarantul va depune urmatoarele acte:

 • Certificatul constatator al decesului, întocmit si semnat de medicul care a facut constatarea în care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari;
 • Actul de identitate al celui decedat;
 • Livretul militar sau adeverinta de recrutare în cazul persoanelor supuse obligatiilor militare
 • Actul de identitate al persoanei care declara decesul.Ajutor de inmormantare:
Conform Legii nr. 416/2001

Pentru a beneficia de ajutorul de înmormântare aveti nevoie de urmatoarele acte:

 • Certificat deces (copie si original)
 • Act de identitate al solicitantului
 • Act de stare civila al solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul (mostenitor, tutore, curator)
 • Dovezi privind suportarea înmormântarii


Ajutorul de înmormântare se acorda numai persoanelor care au beneficiat de ajutorul social

Acte necesare acordarii ajutorului social:

Conform Legii nr. 416/2001

 • Acte de identitate ale tuturor membrilor familiei
 • Certificat de nastere parinti si copii
 • Certificat de casatorie
 • Buletin de identitate sau carte de identitate
 • Hotarâre definitiva de încuviintare a adoptiei sau a plasamentului (pentru copilul minor)
 • Adeverinta de elev sau student
 • Acte din care sa rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap
 • Adeverinte eliberate de AJOFM Dâmbovita
 • Adeverinta venit eliberat de primaria de domiciliu
 • Adeverinte medicale (apt de munca)
 • Cupon pensie; somaj; salariu sau orice alte venituri permanente
 • Cupon alocatie de stat pentru copii (CEC)
 • Cupon alocatie suplimentara pentru familii cu multi copii
 • Cerere tip
 • Dosar cu sina


Toate actele vor fi prezentate în copie "xerox" si original.

Read 4960 times

Mesajul primarului

Tot colectivul vă asigură o totală implicare în activitatea administrativă a autorității locale, modernă și cu obiective ambițioase.

Gulie Marian


Contact

  info (@) izbiceniolt.ro
  0249-535.002
  0249-535.001
  Comuna Izbiceni, Olt

Ne puteti contacta